Tag Archives for " cài đặt email theo tên miền "

Hướng dẫn cài đặt email theo tên miền trong Sendy

hướng dẫn cài đặt email theo tên miền trong sendy

Bạn nghĩ như thế nào khi bạn gửi một email đến khách hàng của bạn mà email bạn có dạng “chamsockhachhang@tên-công-ty-bạn.com”? Có phải trông nó rất là chuyên nghiệp đúng không? Thay vì những email có dạng @gmail hoặc @yahoo thì email theo tên miền sẽ giúp khách hàng có cái nhìn ấn tượng, sẽ tạo được cảm giác gần gũi thân thiện với họ và đặc biệt một điều nó giúp bạn xây dựng thương hiệu tốt hơn.

Xem tiếp bài viết