Category Archives for Kiến thức

Hướng dẫn cài đặt https miễn phí cho website wordpress

Việc các website nâng cấp lên HTTPS chi còn là vấn đề thời gian vì tương lai đây sẽ là chuẩn chung cho thế giới web chúng ta. Việc được chứng nhận SSL sẽ khiến cho website trở nên bảo mật hơn, đặc biệt Google còn ưu tiên vị trí trên kết quả tìm kiếm cho những trang web có chứng nhận SSL.

Xem tiếp bài viết